NEDERLANDSFRANÇAIS

full_{a9d3f863-b90f-55f6-0f9d-8801b3552e

66 enthousiaste koffiebranders en
-leveranciers vormen samen
KOFFIECAFE, het KONINKLIJK VERBOND VAN KOFFIEBRANDERS

Koffiecafe staat zowel voor de kleine regionale koffiebranders als de koffiebranders die nationaal en internationaal leveren.

Onze structuur is heel eenvoudig om elk lid zo goed mogelijk te kunnen dienen.


DIAGRAM

Alle leden samen vormen de Algemene Vergadering. Deze komt 1 keer per jaar samen. De ontmoetingsplaats voor de Belgische koffiewereld.

De Algemene Vergadering stuurt de Raad van Bestuur en de dagelijkse werking van Koffiecafe aan.

De dagelijkse werking van Koffiecafe is in handen van Petty De Sloovere - secretaris generaal. Zij staat in voor de communicatie naar de leden, zusterverenigingen en overheden. 


De Raad van Bestuur is samengesteld uit 17 leden die 4 keer per jaar samenkomen. Hun samenstelling weerspiegelt deze van de Algemene Vergadering. 

De leden van de Raad van Bestuur zijn benoemd voor 4 jaar en kunnen herverkozen worden.

Zijn lid van de Raad van Bestuur:

Harold ANCIAUX - New Corica
Wim CLAES - The Java Coffee Company
François DELAHAUT - Cafés Delahaut
Benoît LIEGEOIS - Paulista
Michel LIEGEOIS - Cafés Liegeois
Vinciane PATTYN - Grootmoeders Koffie
Roland PITTOORS - Koffie F. Rombouts
Herman SAS - SAS
Tim VAN CAUWENBERGHE - Colruyt
Paul VAN HIMST - Brésor
Paul VAN REETH - Succes Koffie
Frans VAN TILBORG - Miko
Mark VERHEYEN - Koffie Verheyen
Patrick VERMAELEN - Beyers Koffie
Marjolein VERMEERSCH - Koffie Kàn
 

De Raad van Bestuur kiest uit zijn leden een Voorzitter en 1 ondervoorzitters. Zij staan in nauw contact met de secretaris generaal van Koffiecafe.

Op 6 december 2017 werden een nieuwe Voorzitter en Ondervoorzitter verkozen:

Wim Claes - Voorzitter
François Delahaut - Ondervoorzitter
 

Hun mandaat loopt 4 jaar.