NEDERLANDSFRANÇAIS

CAFEINE

In koffie zit van nature cafeïne. Het belangrijkste effect van cafeïne is een licht stimulerende werking op het centrale zenuwstelsel. Dat kan je merken:

 • je slaperigheid vermindert
 • je voelt je minder moe
 • je kan je beter concentreren

De werking van  cafeïne is afhankelijk van een aantal factoren:

 • leeftijd
 • drink- en rookgewoonten
 • lichamelijke gesteldheid en
 • de afbraaksnelheid van cafeïne in het lichaam. De afbraaksnelheid van cafeïne bij wie veel koffie drinkt is hoger dan van wie af en toe koffie drinkt. Ook individuele gevoeligheid voor cafeïne speelt een rol.

Bij regelmatige koffieconsumtie kan enige gewenning optreden. We spreken  niet van verslaving. Daardoor kunnen sommige mensen  bij abrupt stoppen met het drinken van koffie lichte cafeïne ontwenningsverschijnselen ervaren, die zich meestal uiten in licht hoofdpijn. Die symptonen zijn tijdelijk. 

Cafeïne komt ook voor in andere producten.
 

Picture1

DECAFEÏNEREN

Decafeïneren gebeurt op de groene koffie. Hierbij wordt enkel de cafeïne verwijderd.

De behandeling heeft geen invloed op de smaak omdat de smaak- en aromastoffen pas worden gevormd tijdens het branden.  Cafeïneghalte in koffie:

 • koffiebonen: gewoon: 1 à 2.5 % vs gedecafeïneerd 0.1%
 • kopje koffie: gewoon 75 mg vs gedecafeïneerd 3 mg

Er zijn 3 manieren om cafeïne uit koffie te extraheren:

1. H2OC - methode

 Tekening tussen te voegen


Hierbij wordt water ( H2O ) gebruikt als extractiemiddel. De groene bonen weken in een heet waterbad tot de cafeïne vrijkomt. Het water met aroma's en cafeïne wordt door een bad van actieve kool ( C ) gepompt.
De actieve kool neemt de cafeïne uit het water op. Het water met koffiebestanddelen gaat terug over de bonen,. Deze worden vervolgens met lucht gedrood en gekoeld. Het water wordt steeds opnieuw gebuikt om te decafeïneren. Er worden geen scheikundige middelen gebruikt, vandaar vaak toegepast voor biologische koffie. Deze methode wordt ook de Zwitserse methode genoemd.
 

2. DCM-  methode

 Tekening tussen te voegen


Hierbij wordt dichloormethaan (DCM) gebruikt, deze is speciaal bestemd voor de voedingsmiddelenindustie. De groene bonen worden vochtig gemaakt met water en een half uur in het extractiemiddel geweekt. Het proces wordt steeds herhaald. Nadien wordt de DCM verwijderd. 
Hierna worden de bonen langdurig gestoomd om eventuele resten oplosmiddel te verwijderen, om dan met warme lucht gedroogd en met koude lucht gekoeld te worden. Het DCM wordt steeds opnieuw gebruikt.
 

3. Extractie door CO2

 Tekening tussen te voegen

De ruwe koffie wordt bevochtigd met zuiver water en gaat in een vat, waar de vloeibare koolstofdioxide de koffie onder druk 'wast'. Door de circulatie van CO2 wordt de cafeïne uit de bonen getrokken. In een verdampingstoestel laat men de cafeïne neerslaan. De CO2 wordt opnieuw gecondenseerd en gaat weer door het vat met koffie voor een nieuwe behandeling. Waneer de gewenste decafeïneringsgraad is bereikt ( 99,9%) wordt de behandeling gestopt. Daarna gaat de koffie in een droogtunnel. Ook hier worden geen scheikundige middelen gebruikt, vandaar vaak toegepast voor biologische koffie.
 

Wettelijk kader

De wet stelt strenge normen aan gedecafeïneerde koffie. Uiteraard voldoen alle in de handel te verkrijgen koffies hieraan.

Wist je dat

 • arabica koffie van nature minder cafeïne bevat dan robusta koffie
 • de zetmethode een invloed heeft op het cafeïnegehalte. Espresso bevat minder cafeïne dan filterkoffie