NEDERLANDSFRANÇAIS

U KAN LID WORDEN INDIEN U AAN EEN AANTAL VOORWAARDEN VOLDOET:

  1. Achttien jaar oud zijn.

  2. In België het beroep van koffiebrander uitoefenen, of een firma vertegenwoordigen die dit bedrijf uitoefent.

Onder koffiebrander moet men verstaan:

  • De ondernemingen die het nodige materiaal bezitten om ruwe koffie om te zetten in gebrande koffie, ten einde deze te verkopen aan de handel of verbruiker, en van deze nijverheid haar gewone of één van haar gewone werkzaamheden maakt, alsmede ook nog surrogaten van koffie produceren, naast hun normale bezigheid van koffiebranden.
  • De onderneming welke handelaar in gebrande koffie is.
  • De onderneming welke gebrande koffie invoert.
  1. de regels van de vereniging bijtreden.

 
 
Als lid kan tot de vereniging toetreden, ieder natuurlijke persoon of rechtspersoon die door de raad van bestuur wordt aanvaard. Het verzoek om toelating van een kandidaat-lid moet schriftelijk worden ingediend bij de voorzitter van de raad van bestuur. Elk nieuw lid engageert zich voor minimum 3 jaar lidmaatschap.